Praktisk

Forløb og priser

Din livshistorie - kort form

Pris kr. 7000,-

 

Din fortælling baseres på 1 interview af 2 til 2,5 timers varighed.

Fortællingen kan indeholde din beskrivelse af særlige oplevelser/erfaringer, som har formet dig som menneske og præget dit livssyn.

 

Det får du:

2 - 2 ½ timers interview.

En afrundet historie, der svarer til ca. 5 A4 siders tekst.

Din livshistorie på skrift tilsendt som en pdf-fil pr. mail eller hardcopy-udgave pr. post.

1 korrekturgang.

Din livshistorie – kort form

Pris kr. 17.000,-

 

Fortællingen kan tage udgangspunkt i en række udvalgte begivenheder i din barndom og i dit voksenliv og dine refleksioner herom. Fortællingen baseres på 5-6 timers interview.

 

Det får du: 

2 interviews af hver 2,5 til 3 timers varighed.

En fortælling af en længde, der svarer til ca. 15 A4-siders tekst.

Din livshistorie på skrift tilsendt i en pdf-fil med illustrationer og billedtekster.

Hjælp til at finde illustrationer, som kan bruges i livshistorien.

1 korrekturgang.

Din livshistorie - i romanform

Pris kr. 45.000,-

 

Fortællingen rummer din barndom, ungdom og dit voksenliv og der er god plads til længere beskrivelser og anekdoter om skelsættende begivenheder og refleksioner over livet, foruden de erfaringer og råd, du ønsker at videregive.

Fortællingen baseres på 18-20 timers interview.

 

Det får du: 

Ca. 20 timers interviews, som typisk vil være fordelt på 5-8 interviews.

En fortælling af den længde, der svarer til ca. 50 A4 siders tekst.

Din livshistorie på skrift tilsendt i en pdf-fil med illustrationer/billedtekster.

Vejledning til at finde illustrationer/billeder, som kan bruges i fortællingen.

1 korrekturgang.

Din livshistorie - Biografi

 

Prisen for en komplet erindringsbog baseres på de nødvendige interviews med dig og afhænger af opgavens størrelse og indhold, men vil typisk koste kr. 120.000 kroner for en bog på omkring 200 sider.

Generelt:


Alle her beskrevne projekter afregnes i to rater, med kr. 3.500 efter første interview og aflevering af korrektur/båndudskrift. Og det samlede restbeløb ved aflevering af det færdige manuskript. 


Ønsker du at få din livshistorie trykt som paperback, hardback eller E-bog, så bistår jeg også gerne med det, ligesom jeg udover det tekstlige arbejde også udfører grafisk opsætning, hvis du ønsker det. Prisen på tryk afhænger af opgavens omfang, farve, kvalitets- og materialevalg.

 

Ved tryk af bog eller hæfte betinges 2 eksemplarer til skribenten, uden beregning.


Alle priser på livshistorier er excl. moms, da journalistisk arbejde af denne type er fritaget moms.