DIN HISTORIE SKRIVER IKKE SIG SELV, MEN DET GØR JEG!


GRO MADSEN | SKRIBENT

Baggrund


Professionelt har jeg engageret mig som kommunikationsmedarbejder og arbejdet med PR, presse og branding gennem en længere årrække i DR, hvor jeg også virkede som spotproducer. Siden har jeg været beskæftiget med formidling i kommunalt regi i Gribskov, i skoleverdenen på Ærø Højskole, i Event Sydfyn og Film Fyn som koordinator, som tolkeformidler og som tekstforfatter.


Jeg har arbejdet journalistisk og skrevet artikler om det personnære stof, primært portrætter, og desuden arbejdet som nyhedsjournalist på Fyns Amtsavis.

Jeg er merkonom af uddannelse. Med kommunikation og formidling som hovedfag og skrev afsluttende speciale om nekrologer i danske aviser gennem de sidste 100 år.

Livsfærd


Opvokset i København, stiftede familie med Michael Larsen i Gilleleje og fik 2 piger. Flyttede til Ærø i Det Sydfynske Øhav og huserede i Bakkelandet nær Bregninge - midt på øen -  gennem 15 år, og vendte i 2021 retur til Nordsjælland, denne gang til Rågeleje.


Foruden skribentdelen arbejder jeg fortsat med PR og markedsføring og desuden med grafisk opsætning og design. Bl.a. som kommunikationsmedarbejder på Tisvilde Højskole.


Jeg er halvvejs i livet, har hjertet i midten og armene i flere retninger. Jeg er en god menneskekenderog er ligefrem i min facon. Begavet med kort latterlunte, nu to voksne døtre, en krøllet puddel og så ham forfattergemalen på hjemmefronten.